Konsten att Leda med Hjärtat

För att lyckas i skapandet av en ljus och hållbar framtid behövs hela vår potential – där både känsla och förnuft får plats.

Det leder till ett djupt och äkta engagemang i vår strävan att utvecklas, som i sin tur ger oss sunda och välmående människor och organisationer. Lönsamheten följer efter.

Vi tränar dig i hjärtats visdom

Unikt ledarskapsutvecklingsprogram som transformerar dig och ditt ledarskap. 

Steg 1: Öppna upp för hjärtats visdom
Hjärtats visdom, ditt sanna jag och ditt syfte

Steg 2: Holistiskt ledarskap
Hur leder jag och bejakar hela människan

Steg 3: Leva leda med hjärtat
Hantera utmaningar och skapa hållbarhet – leva det – hur gör jag

Kompletterande steg

Steg 4: Den levande organisationen
Hur ska vi vara organiserade när vi möter det nya paradigmet

Dessutom ingår

·       Coachande mentorsamtal

·       Decision Dynamics karriärprofil

·       Reflektionsuppgifter som följer din utvecklingsprocess

·       Grupphandledning

·       Modeller och verktyg

·       Litteraturtips och referenser till relevant ny kunskap

Programmet kan även utföras i ledningsgrupper och styrelser.  

Anmäl ditt intresse på kontaktsidan eller till
britt@weideconsulting.se 
0708-456721
charlotte@milci.se
0738-161916

 

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om ledarskap utifrån ett
emotionellt perspektiv. Efter att känslornas betydelse i beslutsfattande i
flera hundra år har fått stå tillbaka till förmån för vårt intellekt
behöver vi förstå och utgå från hela människan och använda oss av kraften i både förnuft och känsla.

Detta vinner du

Känsla av trygghet och mod
Mer energi
Bättre hälsa
Mer harmonisk
Mindre stressad
En bättre ledare för andra
Bättre självkännedom och självkänsla

Detta vinner ditt företag

Trygga och modiga medarbetare
Lojala och motiverade medarbetare
Ökad trivsel och glädje som leder till ökad lönsamhet

I medelstora till stora 
företag dessutom

Färre sjukskrivningar
Mindre produktionsbortfall
Minskad personalomsättning

Att Leda med Hjärtat​

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om ledarskap utifrån ett emotionellt perspektiv. Efter att känslornas betydelse i beslutsfattande i flera hundra år har fått stå tillbaka till förmån för vårt intellekt behöver vi förstå och utgå från hela människan och använda oss av kraften i både förnuft och känsla.

Att ta ansvar för att sluta fred med sig själv och andra innebär att du kan skapa en harmonisk och lönsam kultur i ditt företag, på jobbet och i vardagen.  Med lång och gedigen erfarenhet av näringsliv och offentlig sektor, utbildning, utveckling, coaching, handledning och mentorskap av chefer och ledningsgrupper kan vi med brett och djupt engagemang hjälpa dig att starta din egen eller din organisations transformation. Den kommer att leda till ett tydligare fokus på äkta hållbarhet och välmående för såväl människa som för vårt jordklot. Vi utlovar både hjärta och hjärna i alla våra uppdrag.

Känslans Effekt på Resultatet​

Dagens förnuftsstyrda samhälle påverkar i hög grad våra stressnivåer och därmed lönsamhet, motivation och engagemang. Vi missar helt enkelt poängen med att förstå hela människans behov.

Visste du att hjärtat sänder mer information till hjärnan än tvärtom? Hjärtat svarar på dina känslor oavsett hur de är. Negativa känslor som ilska, frustration, ångest eller att gå emot sig själv ger en oregelbunden hjärtrytm. Omvänt reagerar hjärtat på positiva känslor som uppskattning, omtanke, trygghet, kärlek och att följa sin inre sanna röst med regelbundna vågliknande rörelser. Hjärtat påverkar alltså hur vi mår eftersom signalen från hjärtat går direkt till hjärnan som in sin tur informerar alla system och organ i vår kropp om vårt känslotillstånd.

Vad vinner du eller dit företag på att Leda med Hjärtat?​

Detta vinner du

Känsla av trygghet och mod
Mer energi
Bättre hälsa
Mer harmonisk
Mindre stressad
En bättre ledare för andra
Bättre självkännedom och självkänsla

Detta vinner ditt företag

Trygga och modiga medarbetare
Lojala och motiverade medarbetare som av egen fri vilja presterar det lilla extra
Ökad trivsel och glädje som leder till ökad lönsamhet

I medelstora till stora 
företag dessutom

Färre sjukskrivningar
Mindre produktionsbortfall
Minskad personalomsättning

Är du intresserad av kostnadsfri konsultation?

"Hjärnan kan tänka, men hjärtat vet" – Dr. Joe Dispenza

Öka innovationskraften, engagemanget och motivationen genom att ta del av sju fundament där vi inkluderar hjärtats visdom. I ledningsgruppen, i styrelserummet, på arbetsplatsen eller hos dig själv.